Notársky úrad Michalovce

Notárske spoločenstvo

 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
 • osvedčovanie právne významných skutočností
 • konanie vo veciach notárskych úschov
 • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
 • súdny komisár v dedičskom konaní
 • osvedčovanie podpisov a fotokópií
 • kúpno-predajné zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • závety
 • zakladanie obchodných spoločností
 • osvedčovanie priebehu valných zhromaždení a žrebovaní